Generalforsamling 2021

29. marts 2021

Kære medlemmer af Tannisbugt Venstre

Bestyrelsen har besluttet at udskyde Generalforsamling 2021 og Opstillingsmøde KV21 i endnu 14 dage. Vi planlægger nu at afholde de to møder virtuelt

Mandag 12. april 2021 kl. 19.00

Alle medlemmer modtager en mail med et link til mødet et par dage før. Dagsorden mv. bliver ligeledes udsendt på forhånd.

p.b.v.

Med venlig hilsen

TANNISBUGT VENSTRE

Elsebeth Madvig

Formand

Tlf.: 2444 2399

madvig@has.dk