Bjarne Mølgaard

Kandidat KV21 - Hjørring kommune


JeG er 59 år, samboende med lone og vi har 4 voksne børn+svigerbørn og p.t 4 børnebørn.

Jeg har mod på endnu en byrådsperiode og er klar til at påtage mig det ansvar der følger med.

Jeg tilstræber altid at medvirke til at finde de gode og fællesløsninger med udgangspunktet i at det er ”mennesket før systemet”.

Jeg er en holdspiller så derfor: ”Ingen kan alt – Nogen kan noget – Sammen kan vi det hele.”

 

Jeg har altid boet i Hjørring Kommune, hvoraf de første 48 år i områdebyen Tårs og de seneste 11 år i Hjørring By. Jeg har altid været involveret i frivilligt bestyrelses og lederarbejde, samt været med til at tage ansvar for fællesskabet og dette har været medvirkende til at jeg stillede op som kandidat til byrådet i 2013.  De sidste otte års virke i  byrådet har ligeledes betydning for at jeg genopstiller. 


Jeg er meget glad for at bo i Hjørring Kommune og jeg ser en spændende kommune med rigtigt mange muligheder, som vi skal blive bedre til at markedsføre og så skal vi alle ”huske på” at de ting der etableres rundt om i det enkelte byer, er til gavn for hele Hjørring Kommune.

Mine Politiske mærkesager:


Det mangfoldige Foreningsliv skal støttes.

De frivillige ildsjæles indsats skal påskønnes og have de bedst mulige vilkår.

Ved at række de idrætten, fritidslivet og kulturen hånden, får vi mange hænder tilbage i form af en masse glade og positive mennesker,  der er villige til at yde en frivillig indsats til gavn for fællesskabet.

Skoler

Vi skal have selvstændige og unikke skoler med egen ledelse på de enkelte skoler og egen bestyrelse.

Det handler ikke om en ny skolestruktur, men en ny ledelsesstruktur på  skolerne. Begrebet undervisningssteder skal nedlægges og vi skal tilbage til at skolerne får det navn, vi alligevel italesætter skolerne som, eksempelvis Tårs Skole, Højene Skole, Bagterp skolen o.s.v

Tidlig indsats

Ved at tage hånd om den enkelte borger´s  udfordringer, så tidligt som muligt, kan mange fremtidige udgifter elimineres. Derfor skal der sættes ind med den rette indsat, der passer til den enkelte borger på det givne tidspunkt.

Unge Garantien er som eksempel en rigtig god investering.

Fremtidens arbejdskraft

Der skal være fortsat fokus på at sikre den nødvendige og rette arbejdskraft, til at understøtte virksomhedernes behov, da det er en  forudsætning  at der er arbejdskraft til rådighed for virksomhederne i vores kommune. 

Skøjtebane ved vandhuset i Hjørring.

Den store succes der var omkring den tidlige skøjtebane ved Hjørring Stadion er grundlag for min personlige interesse i  at få sat kombineret multibane/skøjtebane projekt på dagsorden.

Vi skal have iværksat proces omkring at få lavet en energivenlig skøjte og multibane ved vandhuset i Hjørring By. Da Hjørring By er det centrale punkt for os alle i Hjørring kommune er det oplagt at denne facilitet placeres her. Nutidens teknologi gør, at man kan etablere en multibane belægning der også kan anvendes som solfanger i  ca 2/3 af året og anvendes som skøjtebane november – Februar.