Bjarne Mølgaard


Send en mail

Personlig hjemmeside

Facebook - Personlig side

Alder:   51 år
Job :     Projektkonsulent i Hjørring Kommune
Bopæl: Sct Thomas Vej 17, 9800 Hjørring
Familieforhold: Bor sammen med Lone og vi har 4 børn Jonas 25 år, Rasmus 22 år, Michella 20 år og Christoffer 17 år.


Mærkesager:
De frivillige ildsjæles indsats skal påskønnes og have de bedst mulige vilkår.Ved at række idrætten, fritidslivet og kulturen hånden får vi mange hænder tilbage i form af en masse glade og positive mennesker der er villige til at yde en frivillig indsats.

Vi skal udnytte de fantastiske frie rum vi har overalt i vores Kommune. Der skal etableres attraktive udemiljøer/faciliteter, der er let tilgængelige og uden faste åbningstider. Der skal prioriteres midler til disse udendørs faciliteter og aktiviteter frem for kun at investere i mursten.

Sundhedscentret skal videreudvikles til gavn for borgernes sundhed og trivsel. Sundhedscentret skal udnytte kommunens mange decentrale Idrætscentre m.m i det omfang det er muligt at udøve aktiviteterne i nærområderne.

Jeg vil arbejde for en decentral skolestruktur, men med fokus på at den faglige kvalitet skal sikres. Det vigtigste er at prioritere lærestedet og før værestedet.

De kommende store årgange af seniorer skal ses som en ressource og  skal involveres i at sikre vore ældre borgere en aktiv, tryg og engageret alderdom, hvor trivsel, fællesskab og omsorg skal være omdrejningspunktet. "Længst muligt i eget liv"

Jeg vil som byrådsmedlem medvirke til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for Hjørring Kommune " sammen er vi stærke"

Tilbage til forsiden