Fælles liberalt fodslag

10. maj 2017

Venstre og Liberal Alliance har i Hjørring Kommune indgået valgforbund frem mod kommunalvalget til november

Et valgforbund der skal give større borgerlig indflydelse, og naturligvis en borgerlig borgmester.  

Ifølge de to partiers spidskandidater giver samarbejdet udover de tekniske fordele om at minimere stemmespild desuden stor politisk værdi og mening. 

Henrik Jørgensen (V): "Dybest set handler et valgforbund jo om matematik, men vi har også lagt stor vægt på de mange ting, vi politisk har tilfælles. Vi er ikke enige om alt, men begge partier tror på en mere positiv udvikling, hvis vi ser vores forskelle som en styrke." 

Michael Vajhøj (LA): ”Det er noget grundlæggende hos begge partier, at vi tror på den enkelte, og at vi som mennesker gerne vil hinanden noget godt. Det er den tillid vi gerne vil vise overfor kommunens mange borgerne, virksomheder og ansatte. Hver dag møder vi jo alle ind på arbejde for at gøre en positiv forskel, sådan er det også i politik.” 

Det liberale samarbejde giver derfor også grobund for flere fælles politiske udspil frem mod det kommende valg, udspil der dog stadig giver plads til at markere den kant der naturligvis også er imellem de to partier. 

Henrik Jørgensen (V): "Jeg har altid set Venstre som Hjørring Kommunes største og vigtigste lokalliste. Vi har dygtige og ihærdige kandidater fra alle egne af kommunen, og det giver den dynamik der er nødvendig for at tænke ud af boksen, hvis vi skal have et opgør med systemtænkningen.” 

Michael Vajhøj (LA): "Alt for mange politikere er desværre præget af frygt for vælgerutilfredshed, og det forhindrer udvikling. Vi skal turde tænke nye veje, have lidt højere ambitioner for det der betyder mest og lidt større drømme om kommunen. Og ikke mindst skal vi turde sige dem højt, så borgerne ved hvad vi står for.” 

Blandt de ting begge partier ser frem til at have et stærkere samarbejde om er blandt andet et mere ambitiøst bosætningsfokus, og en klarere prioritering af de kerneområder der betyder mest for borgerne, uanset hvor de bor i kommunen.