Generalforsamling 2018 i kommuneforeningen

20. marts 2018

Venstre i Hjørring Kommune har mandag den 19. marts afholdt den årlige generalforsamling på Tannishus i Tversted.

Godt 100 medlemmer, hvilket er deltagerrekord, var mødt op til generalforsamlingen, og som det er blevet tradition startede vi med et dejligt måltid mad. For uden mad og drikke...

Advokat Troels Bidstrup Hansen blev valgt til dirigent.

Ove Jacobsen blev genvalgt som formand for foreningen.

Til bestyrelsen blev Jesper Jungclaus og Hanne Hvidegaard genvalgt, Else Strauss Harpsø blev valgt som nyt medlem, herudover er følgende medlemmer i bestyrelsen Jeppe Gleager, Søren Bendtsen, Thomas Baggi samt formændene for de enkelte lokalforeninger.

I år var vi så heldige, at vi havde besøg af to ministre hhv vor lokale skatteminister Karsen Lauritzen og energiminister Lars Chr. Lilleholt.
Foto: Hanne Hvidegaard

 Begge ministre kom med nogle korte indlæg, hvorefter der var stor spørgelyst.

Energiministeren skulle selvfølgelig stå til mål for den dårlige mobil og internet forbindelse der er flere steder i kommunen, førhen skulle KTAS og Jysk Telefon dække 100% nu taler man om en dækning på ca 98% hmm...også problematikken omkring ulve i Danmark fyldte meget, Elsebeth Madvig kunne konstatere at der må ikke skydes ulve i Danmark, men der må ikke indføres ræve til Bornholm.

Gruppeformand Henrik Jørgensen holdt også et kort indlæg, og ville selvfølgelig have et svar fra Skatteministeren omkring udligningsreformen.

foto: Hanne Hvidegaard


Formandens beretning

Året 2017 var både lokalpolitisk og landspolitisk et begivenhedsrigt år.

Knap nok var året begyndt, før dramaet startede: Vores borgmesterkandidat trak sig. Et gammelt ord siger, at man ikke skal skifte heste midt i vadestedet, men det kan man jo være nødsaget til!

I starten af april holdt vi nyt opstillingsmøde, hvor Henrik Jørgensen indvilligede i at lade sig opstille. Det skabte en del furore, at Venstre så forholdsvis sent meldt en ny kandidat på banen, og det var naturligvis ikke en ideel situation.

Men valgforberedelserne kunne nu starte med den indbyggede forsinkelse. Kommunalvalget satte naturligvis sit præg på resten af 2017. Opstilling af kandidater i de 12 vælgerforeninger. Kandidattræf med kommunalpolitisk indblik i de forskellige områder. Tak til direktørerne, der beredvilligt stillede op.

Desværre lykkedes det kun at finde kandidater i 11 af vores foreninger, men det var nu også ganske pænt. Nu kender vi jo så resultatet: Knap halvdelen, altså 5 vælgerforeninger fik ikke valgt nogen kandidat. Det gør en smule ondt, når så store foreninger som Sindal, Løkken, Hjørring Syd (Vrå) og Tversted-Uggerby ikke fik valgt deres kandidat. Især med de ganske pæne stemmetal, der var fra disse områder.

Status for valget: De 6 kandidater, der genopstillede kom alle ind. Kun et nyt medlem: Lone Olsen fra Tårs fandt vej til det nye byråd.

Var det så godt nok? Nej! Det var ikke godt. Det var heldigvis ikke nogen massakre som vi så i vores nabokommune, men det var bestemt ikke godt nok. Vi har nu 3 år til vi igen skal stille et hold. Ingen tvivl: Det kan og skal vi gøre bedre næste gang. Lad det så være en trøst at vi denne gang er blevet en del af ”regeringen”. Vi rakte hånden ud til et samarbejde og blev taget imod med en rimelig tildeling af poster, herunder den vigtige formandspost for Teknik-  og miljøudvalget og næstformandsposten i økonomiudvalget, hvor hele kulturområdet nu sorterer. De ti statesments, som vi gik til valg på vil stadig være vores program for de kommende 3 år og 9 måneder.

Jeg er ikke klar over, om det er vores samarbejdslinie, der er skyld idet, men i hvert fald: Venstre er blevet synlig i medierne. Nordjyske har sågar bragt billeder af nogle af vores byrådsmedlemmer. Ganske uhørt de foregående fire år.

Landspolitisk har dramaet ikke været mindre.

Regeringsudvidelsen var en nødvendighed. Dele af regeringen har jo haft det med at kravle rigeligt højt op i træet. Men ser vi bort fra det har 2017 faktisk ikke været så ringe endda. Det kan beviseligt bedre betale sig at arbejde. Bolig- Jobordningen er genindført med mulighed for fradrag af håndværk- og serviceydelser. Sundhed- og ældreområdet får ½ milliard mere de kommende 4 år. (Dansk Folkeparti vil gerne tage patent på den del!). Vi har fået omlagt og afskaffet en del punktafgifter. Træder dog først i kraft fra 2019. Familiebilen er blevet billigere. Kystsikringen er blevet afbureaukratiseret. Vi her nordpå havde gerne set et større pengebeløb fra staten, men lidt har da også ret.

Nordjylland får akutlægehelikopter. Måske (Forhåbentlig) bliver den placeret i Hjørring kommune.

Og så har vores skatteminister fået en stor pose penge (10 milliarder!) til at gøre sit arbejde mere effektivt.

Det er klart, når man indgår i et regeringssamarbejde må man af og til tage det sure  med det søde. For nogle år siden fik demonstranter på bud om at ”fægte med åben pande”, altså deltagere i demonstrationer måtte ikke tildække ansigtet. Særdeles rimeligt. Men det beklædnings-regulativ, som er under opsejling virker sandeligt meget lidt liberalt!

Når en flygtning har vist, at han både kan og vil Danmark, er det svært, set med liberale briller, at acceptere at han/hun får pålæg om at forlade Danmark.

Men heldigvis: Det betyder noget at have regeringsmagten. Tænk på de store udflytninger af statslige arbejdspladser. Lad os håbe, regeringen kan finde emner til endnu flere udflytninger. Og lad os håbe regeringen får den 3. Limfjordsforbindelse på dagsordenen inden næste valg.

Det er vigtig liberal politik.

Det er vigtig Venstrepolitik!

Til slut tak til et effektivt arbejdende forretningsudvalg og tak til bestyrelsen og byrådsgruppen for samarbejdet gennem 2017.

Ove Jacobsen

Formand for Venstre i Hjørring kommune