Generalforsamling i kommuneforeningen 2017

22. marts 2017

foto: Hanne Hvidegaard

107 medlemmer var mandag den 20. april mødt op til Venstre i Hjørring kommunes årlige generalforsamling, samt opstillingsmøde til RV17,  på Tannishus i Tversted.

Elsebeth Madvig fra Tversted-Uggerby vælgerforening bød sammen med kommuneforeningsformand Ove Jacobsen velkommen til de fremmødte.

Troels Bidstrup Hansen blev valgt til at styre slagets gang.

Formand Ove Jacobsen kom i sin beretning ind på den centralisering der har været i forbindelse med kommunesammenlægningen for 10 år siden,

citat:

"Venstre, med vores nuværende statsminister i spidsen, var en af hovedarkitekterne bag reformen. Hvad vi imidlertid ikke havde forestillet os, var at samme reform gav mange politikere et redskab til at centralisere basale serviceydelser til kommunens borgere. Herunder pasning af vores børn og undervisning af vores børn. For 4 år siden kæmpede Venstre i Hjørring kommune imod denne centralisering, men vi tabte. Borgerne var dog ikke til sinds at bøje nakken. Resultatet: En række friskoler så dagens lys. Disse friskoler er blevet en vigtig del i vores lokalsamfund og forældreopbakningen er med til, at det stadig kan være attraktivt at bosætte sig i de mindre lokalsamfund. Desværre skal forældrene der vælger en friskole betale et månedligt beløb, for at deres børn kan gå i skolen. På landsplan burde man arbejde for at skolepengene fulgte barnet. Det vil give et liberalt og frit valg!

I øvrigt hører det ingen steder hjemme, at man omdøber de folkeskoler der er tilbage i Hjørring kommune til ”undervisningssteder”. Jo, der foregår naturligvis undervisning, men hvad i alverden er der galt med det gamle ord ”skole”? Lad os få de gamle navne tilbage og lad os få genindført de gamle bestyrelser. Det vil give forældrene et tiltrængt medejerskab."

Derudover roste formanden vores, til trods for to afstemninger om borgmesterkandidatposten, og den seneste ændring, byrådsgruppe for et godt og konstruktivt samarbejde, og for de politiske præg de har sat på udviklingen i Hjørring kommune.


Ove Jacobsen blev genvalgt som formand for Kommuneforeningen


Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Søren Bendtsen, genvalgt

Thomas Baggi, nyvalgt

Jeppe Gleager, genvalg

​​​​Suppleanter:

Hanne Stefansen

Jørgen Lind Thomsen

 

Ved opstilling til RV17 blev valgt:

Kurt Mikkelsen

Morten Bjerg Jacobsen

Morten A. Petersen

 

Efter generalforsamlingen var der korte politiske indlæg fra:

Venstres spidskandidat til RV17 Lone Sondrup

gruppeformand Henrik Jørgensen og

skatteminister Karsten Lauritzen.

foto: Hanne hvidegaard

Vibeke Haaning takkede Henrik Jørgensen for deres samarbejde, og vel belært af ministeroverdragelser havde Vibeke købt en gave til Henrik, det var en ting til hjælp for en ting de ikke havde til fældes - en lang lyshåret paryk