Generalforsamling 2019 i Bjergby-Mygdal

Generalforsamling 2019 i Bjergby-Mygdal

25

feb.

Start: 25/02/2019 19:30 Slut: 25/02/2019 22:00

Sted: Aktivitetshuset Solhjem

Adresse: Præstevænget 1

Dagsorden:

 

1. Valg af stemmetællere

 

2. Valg af dirigent

 

3. Formandens beretning

 

4. Regnskab 2018

 

5. Budget 2019 og kontingent 2020

 

6. Valg af formand

 

7. Valg til bestyrelsen

 

    (Ole L. Nedergaard, Jette Eltved, Søren Gru

 

      og Lars Nielsen er på valg)

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 

9. Valg af delegeret til landsmødet

 

10. Valg af revisorer

 

11. Valg af suppleanter til revisorer

 

12. Indkomne forslag

 

13. Eventuelt

 

 

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen