Generalforsamling 2019 i Hjørring by

25

feb.

Start: 25/02/2019 19:00 Slut: 25/02/2019 22:00

Sted: Hotel Phønix

Adresse: Jernbanegade 6, 9800 Hjørring

 

Der indkaldes hermed til den 133. generalforsamling

i Venstre i Hjørring By

 

mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00

 

på hotel Phønix

Jernbanegade 6

9800  Hjørring.

 

Kære Venstre medlem.   

 

For en måned siden siden bød vi det nye år velkommen og nu er tiden kommet, hvor vi skal have afviklet vælgerforeningens  årlige  generalforsamling.

Man siger, at uden mad og drikke, så duer helten ikke. Derfor vil der også denne gang være et beskedent; men lækkert traktementet. Der vil selvfølgelig blive serveret kaffe efterfølgende.

 

Prisen er som altid 50 kr.

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af stemmetællere.

2.  Valg af dirigent.

3.  Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

4.  Behandling af regnskab.

5.  Behandling af indkomne forslag.

6.  Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.

7.  Valg af formand.

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og suppleanter for en 1-årig periode.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Jesper Jungclaus, Bjarne Nielsen, Birte Dyrberg, Jørgen Højvang Jørgensen, Lars Christensen og Frederikke Tarp.

 

Følgende suppleanter er på valg:

Birgit Larsen og  Bent Christensen

9.   Valg af to revisorer og suppleant(er) for en toårig periode.

Revisorerne Ole M. Jensen og Poul Jungersen samt revisorsuppleanterne Kurt Mikkelsen og Villy Bjerregaard blev 27 FEB 2017 valgt for en toårig periode.

Alle fire er således på valg i 2019.

10. Valg af fanebærer.

 Fanebærer Poul Jungersen Christensen er på valg

11. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der politisk debat og orientering ved 2. viceborgmester Henrik Jørgensen og skatteminister Karsten Lauritzen.

 

Bestyrelsen, og de lokale byrådsmedlemmer vil være til stede fra kl. 18:00

 

 

På gensyn på hotel Phønix

 

Carsten Birk Jacobsen

Formand for Venstre i Hjørring by