Generalforsamling 2019 i Tårs

26

feb.

Start: 26/02/2019 19:30 Slut: 26/02/2019 22:00

Sted: Tårs Hotel

Adresse: Bredgade 52, 9830 Tårs

Venstre i Tårs

Afholder ordinær generalforsamling

på Tårs Hotel, tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30

med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetæller

2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4. Behandling af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Beslutning om fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af delegeret til landsmødet 2019

10. Valg af to revisorer og suppleant(er)

11. Eventuelt

Aftenen vil også byde på et kort oplæg om sundhedsreformen samt seneste nyt fra Byrådet ved Bjarne Mølgaard og Lone Olsen.

Medlemskab giver indflydelse, når mål og midler skal prioriteres. Meld dig ind på venstre.dk

Kontakt formand Lone Olsen på 20741976 eller taars.venstre@live.dk, hvis du vil vide mere om Tårs Venstre.

Vel mødt tirsdag den 26. februar kl. 19.30 til årets generalforsamling og en god debat.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Tårs Venstre