Generalforsamling 2020 i Sindal og Omegn

13

feb.

Start: 13/02/2020 18:00 Slut: 13/02/2020 22:00

Sted: Sindal Bibliotek

Adresse: , 9870 Sindal

Dagsorden til generalforsamlingen

 den 13. februar 2020

 på Sindal Bibliotek 

 

Kl.18:00 Fællesspisning

 

(menuen består af pålægskagemand samt 1 øl eller vand, kaffe med småkager pris kr.50,00 – tilmelding til Annette senest den 10. februar på mail: ostervaaen@gmail.com 

Herefter indlæg ved Henrik Jørgensen og Søren Smalbro

Kl. 20:00 Ordinær generalforsamling

 

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4. Behandling af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget, herunder forslag om medlemskontingent for det kommende år.                                     

7. Valg af formand:

På valg er:

Annette Jensen

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                  På valg er:

                  Kristian Kæhlershøj og Frank Jepsen

 

                  Valg af suppleanter:

                  Nuværende suppleanter er:

                  Susanne Andersen og Hans Nedergaard

 

9. Valg af 2 revisorer:

                  Jørgen Sørensen og Karen M. Jensen       

10. Eventuelt

 

Sindal, den 26.01.2020