Generalforsamling 2023 - Venstre Hjørring by

28

feb.

Start: 28/02/2023 18:00 Slut: 28/02/2023 22:00

Sted: Hjørring Kro

Adresse: Birthesvej 2, 9800 Hjørring

Kære Venstremedlem

Det er mig en glæde at invitere dig til den 137. Generalforsamling i Hjørring By 

på Hjørring Kro, Birthesvej 2 Hjørring

Mandag den 27.02.23 kl.18.00- 21.30

Af hensyn til bespisning der har en kuvertpris af kr. 50.00 pr. person bedes du/I tilmelde dig/jer til undertegnede på lwcfejer@gmail.com senest den 20. februar 2023

Grundet ændring i vedtægterne skal indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendes 30 dage før afholdelsen.

Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest den 13. februar 2023 for videre behandling

Dagsorden:

Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskab 2022 v/ kassereren

Budget 2023 v/ kassereren

Indkomne forslag

Valg af formand (ønsker ikke genvalg)

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
- Michael Vajhøj (villig til genvalg)
- Birthe Dyrberg (genopstiller ikke)
- Birgit Larsen (genopstiller ikke)
- Henriette Kaarsbo Andersen (villig til genvalg)
- Jeppe Gleager (genopstiller ikke)

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 revisorer

Valg af delegeret til Landsmødet i Herning den 18-19 nov.23.

Valg af fanebærer

Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være indlæg ved Borgmester Søren Smalbro

Det er mit håb at se alle medlemmer af foreningen, da denne dag er noget særligt for vores demokrati ikke mindst lokalt.

På vegne af bestyrelsen

Lars Winther-Christensen, Venstre Hjørring By