Generalforsamling 2024 - Venstre i Hjørring kommune

18

mar.

Start: 18/03/2024 18:00 Slut: 18/03/2024 22:00

Sted: Tannishus

Adresse: Tannisbugtvej 123, Tversted, 9881 Bindslev

VENSTRE I HJØRRING KOMMUNE

Generalforsamling 2024

mandag 18. marts kl. 19.00 på Tannishus i Tversted

DAGSORDEN

1.      Valg af stemmetællere.

2.      Valg af dirigent.

3.      Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

4.      Behandling af regnskab 2023.

5.      Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen fremsætter jf. §17, stk. 2 forslag vedr. procedure for udarbejdelse af handlingsplan, opstilling og valg af kandidater mv. i forbindelse med KV25.
Forslaget er vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen.
Eventuelle forslag til ændringer skal fremsendes til formanden for Venstre i Hjørring Kommune, Elsebeth Madvig, pr. mail:
madvig@has.dk senest mandag 26. februar 2024. Eventuelt indkomne ændringsforslag sendes til medlemmerne pr. mail senest mandag 4. marts 2024.

6.      Fremlæggelse af budget 2024.

7.      Valg af formand. 

8.      Valg af 3 medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

9.      Valg af 2 revisorer og suppleant(er).

10.  Valg af 1 delegeret til Landsmødet 2024.

11.  Valg af 1 delegeret til Landsmødet 2024 jf. §33, stk. 1., pkt. 2.

12.  Eventuelt.

 

Der er mulighed for at deltage i fællesspisning kl. 18.00. Her serveres alt godt fra restauratør Åge Vinthers velkendte buffet inkl. en øl/sodavand eller et glas vin samt kaffe/te med lidt sødt. Prisen er kr. 150. Tilmelding og betaling foretages let via MobilePay 892352 senest mandag den 11. marts 2024.

Dagsorden iflg. vedtægterne samt forslag vedr. procedure for udarbejdelse afhandlingsplan, opstilling og valg af kandidater vedr. KV25. Eventuelle forslag til ændringer skal fremsendes til formanden for Venstre i Hjørring Kommune, Elsebeth Madvig, pr. mail: madvig@has.dk senest mandag 26. februar 2024. Eventuelt indkomne ændringsforslag sendes til medlemmerne pr. mail senest mandag 4. marts 2024.

Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer. Nytegnede og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed ved generalforsamlingen har alle medlemmer.

Efter generalforsamlingen er der politiske indlæg ved borgmester Søren Smalbro, EP-kandidat i Nordjylland, Jakob Vium Dyrmann og folketingskandidat og medlem af regionsrådet Anne Honoré Østergaard.

På bestyrelsens vegne
Elsebeth Madvig
formand
Venstre i Hjørring Kommune
Tlf. 2444 2399
Mail: madvig@has.dk