Generalforsamling i kommuneforeningen 2019

Generalforsamling i kommuneforeningen 2019

25

mar.

Start: 25/03/2019 18:30 Slut: 25/03/2019 22:00

Sted: Tannishus

Adresse: Tannisbugtvej 123, Tversted, 9881 Bindslev

Dagsorden til generalforsamlingen

Generalforsamlingen forventes at starte kl. 19.30

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent: FU foreslår Troels Bidstrup Hansen

3. Formandens beretning

4. Regnskabet for 2018

5. Budget og kontingenter

6. Valg af formand

 Ove Jacobsen er villig til genvalg

7. Valg af medlemmer til kommuneforeningens bestyrelse samt suppleanter

Jeppe Gleager, Søren Bendtsen, og Thomas Baggi er på valg. Alle tre er villige til genvalg

Jesper Jungclaus ønsker at stoppe. Forretningsudvalget foreslår Birgit K. Larsen som nyt medlem                      

8. Valg af to revisorer samt revisorsuppleanter

Bo Back Nielsen og Hans Henrik Færch. FU foreslår genvalg

Birthe Andersen og Leif Christensen foreslås genvalgt som suppleanter

9. Valg af medlem til regionsbestyrelsen

FU foreslår nuværende medlem Kurt Mikkelsen

10. Udpegning af medlem til Europaudvalget

FU foreslår nuværende medlem Christina Munk Hansen

11. Indkomne forslag

12. Valg af 1 delegeret til landsmødet

14. Eventuelt