Martin Brag

Kandidat KV21 - Hjørring kommune


Mærkesager

·       Effektivisering i form at tillid og ansvar
·       Bevar lokalsamfundene og dermed skal alt ikke                centraliseres i de større byer
·       Skabe attraktive vilkår for erhvervslivet
·       Se muligheder i stedet for begrænsninger

 

Opstillet i Bjergby-Mygdal

Info om martin Brag

Jeg er uddannet landmand og har i dag en mindre ejendom med mælkeproduktion i Snevre. Udover det driver jeg servicevirksomheden MBC Service, hvor det primære arbejde består i entreprenør-arbejde. Mange opgaver udføres i samarbejde med en god kollega og vi har sammen et fælles motto ”ingen opgaver er for små og der kan altid findes en løsning”. Jeg er 43 år og er gift med Mette som er kvægavlskonsulent, hvor hun til daglig er på kontoret i Aarhus. Vi har sammen Sofie på 9 år, som går på Bjergby-Mygdal Skole.
 
Med tidligere bump på vejen som selvstændig, og hvor ens eksistensgrundlag pludselig forsvandt, ved jeg om nogen hvordan det er at komme tilbage til erhvervslivet igen som selvstændig. Min indgangsvinkel er altid at har man viljen, lysten og lidt vildskab så kommer man fremad i livet. Jeg har en stor interesse i at gøre det attraktiv at være selvstændig og dermed skabe vækst og på længere sigt flere arbejdspladser i kommunen.  
En anden mærkesag er et gøre de lokale landsbyer attraktive og ikke mindst være med til at bevare nuværende institutioner så ikke alt skal centraliseres i de større byer i kommunen. 
Lokalt i Bjergby Mygdal området er det vigtigt, at vi bevarer det allerede nuværende kultur og foreningsliv, som er med til at skabe et fællesskab på alle fronter. Jo stærkere foreningsliv jo større chance er der for at skabe vækst og tiltrække nye tilflyttere, derfor er det vigtig der arbejdes på at sikre nye attraktive områder til både private og erhvervsdrivende.
 
Jeg er nok bedst kendt for at gå under mottoet – Er der vilje så er der også en vej