Mette Brath

Kandidat KV21 - Hjørring kommune


Efter flere års overvejelser, stiller jeg op til KV21, og er valgt som byrådskandidat til KV21 i Hjørring for Venstre.

 
JEG TROR PÅ FOREBYGGELSE SKABER BEDRE ØKONOMI PÅ SIGT.


JEG MENER VINDMØLLER HØRE TIL I INDUSTRIKVARTERER ELLER PÅ HAVET.MINE interesse-MÆRKESAGER VIL BL.A. VÆRE:

1.      Flere midler til tidligere indsats i børne/unge-området/misbrug. Mere forebyggelse kan spare bekymringer, penge og vores unges ungdomsår.

Hvordan: Dialog med både de unge, forældre, pædagoger, politi og lærere. Frihed til de professionelle ved bedst. Hurtigere støtte og evt. udredning. Flere SSP’er.

2.      Skabe liv, vækst og arbejdspladser i HELE kommunen. Også i ydre områderne. Lytte til ildsjælene.  Udnytte den fantastiske egn til endnu bedre turisme og bosætning. Mindre prestige, mere fornuft. Vi kan prioritere anderledes.  

Hvordan: Markedsføre os via tv-reklamer. Mere liv i midtbyen også om søndagen. Flere uddannelser, elevpladser, vækst til nuværende virksomheder, tiltrække erhverv til Hjørring kommune, udvidelse af havnen, markedsfører kommunen bedre mm.

3.      Bedre vilkår til ældre. Den ældste generation er skyld i vores velfærd i dag, og fortjener bedre. Er åben for friplejehjem.

Hvordan: Jeg foreslår en Ældre-garanti. Ja til friplejehjem, ja til ældrefællesskaber, ja til frivillige sammenhold i de mindre byer. Ja til omsorg for medmennesker. Dialog med ældreplejen.

4.      Den unge generation bliver eller kommer tilbage til kommunen, så vi fortsat har råd til velfærden i kommunen. Kommunen skal være attraktiv at bo i for alle aldre. Skabe gode udendørsmiljøer til alle aldre.

Hvordan:  Flere studieretninger til Hjørring, Headspace og ungegarantien bevares, støtte op om initiativer til især de unge og småbørnsfamilien. Forebygge spildte år. Lyt til SSP.

5.      Rigt foreningsliv og bedre udnyttelse af kommunens haller. Skabe udendørs oplevelser som MTB-baner, skole-sti-systemer, vandrestier, skater-anlæg mm.

Hvordan:  Corona har været hård ved foreningslivet.  Bakke op om frivillige ildsjæles ideer i hele kommunen.  Bakke op om initiativer i de mindre samfund. Sikre skoleveje (Ex. ensrette Skolevangen og udbedre Halvorsmindevej)

6.      Vores handicappede borgere skal så vidt det er muligt, blive i egen kommune, og skabe arbejdspladser i Hjørring kommune.

Hvordan:  Undgå unødige anbringelser udenfor kommunen. Skab arbejdspladserne her, i stedet for at sende pengene videre.

7.      Bedre vilkår for midtbyens butikker, bedre parkeringsforhold mm. Tænk langsigtet i stedet for "hovsa" løsninger. Vi skal have en midtby med smukke områder og parker, vi kan være stolte af.

Hvordan: Tæt dialog med handelsstandsforeningen og boligejerne m.fl. Skabe en attraktiv levende midtby, der huskes for mere end Krummes flotte tog.

Jeg er selvstændig. (Frisør, livsstil-coach, foredragsholder)

Født i Harken og opvokset i Poulstrup.  Boet i hus på Frilandsvej i 29 år.

Gift med Frank. Bonusmor til hans 29-årige søn, der bor på Sødis Bakke i Mariager. Selv har jeg to voksne sønner, der er flyttet fra reden. Den ene er IT-tekniker/grafiker og den anden i tømrerlære.

Jeg er med til at lave Stafet for livet på 7.år i Hjørring.

Og underviser i træning på 22. år i Bagterphallen hver uge.

Har siddet i flere bestyrelser gennem årene. Betegnes som en ildsjæl af mange.

Sønnike skriver; Stærkt, du er den sejeste og stærkeste kvinde jeg kender! Jeg elsker dig og bakker dig 100% op.

Mener folkevalgte politikere bærer et stort ansvar, og er borgernes stemme.  

Mette Brath
Frilandsvej 57
9800 Hjørring
Tlf: 27626302

Send mail