Møde i Astrup-Sønderskov

21. februar 2017

Foto: Hanne Hvidegaard

Møde med skatteministeren i Astrup-Sønderskov

Venstre i Astrup - Sønderskov havde inden foreningens generalforsamling d. 20 . februar 2017 inviteret byens borgere til debat med skatteminister Karsten Lauritzen. Ca. 40 personer havde taget imod invitationen.

Formand Niels Munkbak bød velkommen til alle, med håb om en god spørgelyst.

En veloplagt skatteminister orienterede om regeringssamarbejdet og om de aktuelle emner regeringen arbejder med.

Efterfølgende var der en livlig spørgelyst blandt andet om ejendomsvurderinger og boligbeskatning. Om behovet for en tredie Limfjordsforbindelse og finansieringen heraf. Der var flere forslag til en mere intelligent pensionsalder, end bare at se på 

dåbsattesten. Af andre emner der blev berørt var højere fradrag ved sommerhus-udlejning med øget beskæftigelse til følge, og også en opfordring til at forøge midlerne til nedrivningspuljen, for at dække det behov der er rundt om i landdistrikterne.

Skatteminister Karsten Lauritzen og formand Niels Munkbak

Foto: Hanne Hvidegaard