Nyt fra byrådet 17. august 2017

17. august 2017

Kære Venstrefolk

Sommeren går på hæld og jeg håber alle har haft en god sommer, uanset det ustabile vejr vi har haft.

Vi i Byrådsgruppen er klar til at tage det sidste afgørende ryk inden kommunevalget den 21. November.

Det bliver et spændende og meget tæt valg, man må sige der er sket noget i det lokalpolitiske landskab i dette år ikke kun hos os selv, men også hos andre partier i Byrådet.

Jeg forventer at vi får fremgang i vores mandater. Vi har et godt samarbejde i den borgelige del af Byrådet som gerne skulle udmønte sig i at vi kan mønstre et borgerligt flertal i Byrådet efter valget og med Venstre i Borgmesterkontoret.

Vi har i den forløbende Byrådsperiode været med i alle væsentlige beslutninger. Vi har sat vores liberale præg på Hjørring kommunes udvikling og i høj grad været med til at sikre det solide økonomiske fundament, der gør at vi i de kommende to år (2018/2019) har stillet krav i  budgetforhandlingerne om:

  • At vi skal øge vores budgetter til skoleområdet således vi kan få færre børn i klasserne hvor det er nødvendigt og højne kvaliteten i undervisningen.
  • At vi skal øge vores budgetter på pasningsområdet således vi kan få flere voksne pr. barn i vores daginstitutioner – det er der behov for.
  • At vi skal øge vores anlægs/vedligeholdelsesbudgetter i daginstitutionerne.
  • At vi skal øge vores budgetter til borgerservice således det bliver nemmere og hurtigere for borgerne at komme i kontakt med DERES Kommune.
  • At Byrådet i budgetforliget tilkendegiver at bevare en decentral plejehjemsstruktur i vores områdebyer – vi vil have duften af mad tilbage på vore plejehjem.
  • Vi vil øge vores anlægsbudgetter og have flere centralt beliggende ungdomsboliger til at understøtte Hjørring som uddannelses og bosætnings by.

 

Og selvom vi er modstandere af det tiltagende puljetyranni fra Christiansborg, med puljer til det ene og det andet ,har vi ønsket at der afsættes engangspuljer i budget 2018 til:

  • Aktiviteter og lokale initiativer i landdistrikterne
  • Understøttelse af de unge miljøer i vores Kommune
  • Midler til en sikring af en decentral hal struktur og mulighed for at yderligere haller kan blive selvejende.

Vi har selvfølgelig andre ting med til forhandlingerne.

Udover vores hovedkrav, har vi bl.a. en sikring af penge til turismen og en færdiggørelse af bl.a. Løkken moleprojektet, et forslag om en langsigtet strategi til nedbringelse af omkostningerne på det specialiserede område og flere andre ting der er vigtige for borgerne i vores kommune.

Et valg kan ikke vindes af en mand eller Byrådsgruppen alene. Vi er fuldstændig afhængig af jeres opbakning og hjælp i valgkampen. Både til at udbrede vores politik, til praktiske opgaver i forbindelse med valgkampen og med økonomiske bidrag til valgkampagnen.

Kandidaterne bidrager i stor grad med egne midler og Byrådsmedlemmerne indbetaler hvert år en andel af deres honorarer til kommuneforeningens valgfond.

Det vil vi løbende vende tilbage med når tiden nærmer sig.

Jeg ønsker alle en god valgkamp og en god eftersommer, med forhåbentlig nogle dejlige solskinsdage.

Mange hilsner

Henrik Jørgensen

Gruppeformand

2. Viceborgmester