Nyt fra Byrådet 18. februar 2017

18. februar 2017

Lokalplan, for en del af Tversted, er vedtaget uden pligt til helårsbeboelse.

På byrådsmødet i februar vedtog et enigt byråd en lokalplan for en del af Tversted. Lokalplanen muliggør, at der nu kan bygges helårsboliger i området uden pligt til, at de skal bebos hele året. Med andre ord, de kommende boliger, kan også ejes af deltidsborgere, som benytter dem som fritidsboliger. Området, det drejer sig om, ligger øst for Skolevej i Tversted.

I venstres byrådsgruppe stemte vi, endda med begejstring, for denne lokalplan. Vi ser det, som første skridt til, at der senere kan udarbejdes en lokalplan for hele Tversted by, hvor man ophæver pligten til helårsbeboelse. Denne plan er nu under udarbejdelse og vil blive sendt i høring fra byrådet i løbet af få måneder. Det sidste blev bekræftet på byrådsmødet.

 Venstre hilser det meget velkommen, da vi mener, at det vil gavne udviklingen i Tversted, at få ophævet den så kaldte ”bopælspligt”. Derved kan boligmassen blive benyttet mere fleksibelt hele året, og det enten man vil bruge boligen til fritidsbolig eller helårsbolig.

En sådan fleksibel plan har i mange år været gældende i Løkken. Det har betydet, at borgere, der er i tvivl om de vil flytte permanent til byen, har kunnet købe huse og bruge dem til fritidsbrug. Og sidegevinsten har været, at flere i løbet af få år er blevet fastboende og imellem tiden er husene blev fint renoveret. Selvom man kun er deltidsborger i en by, har man jo også en købekraft.  Det har også vist sig, at mange fritidsborgere ønsker aktivt at bidrage til og deltager i byens foreningsliv. Det er også det, der vil se ske i Tversted, er jeg sikker på, når det forhåbentlig bliver vedtaget, at ”bopælspligten” ophæves.

Det er det, venstre ønsker og vil arbejde for sker i løbet af få måneder. For øvrigt kan man ikke fra kommunens side håndhæve ”bopælspligten”, så længe der er tomme boliger i vor kommune. Så hvorfor fastholde den ?

Birthe Andersen, byrådsmedlem (V)

Medlem af SÆH udvalget og økonomiudvalget.