Nyt fra byrådet 9. januar 2018

17. oktober 2019

Nytårshilsen fra Teknik og Miljø

Jeg tror at langt de fleste der får et nyt job, uanset jobbets art, forestiller sig en stille og rolig opstart også ellers tage ved lære hen ad vejen.

Sådan havde jeg nok også gjort mig mine tanker inden jeg skulle tiltræde som formand for Teknik – og Miljøudvalget, men der er jo som bekendt ikke noget der kan slå mere fejl end forventninger og beregninger.

I juledagene var der blevet skubbet store mængder sand og græstørv ud over en fredet klint lige syd for Lønstrup. Ikke nok med det, men efterfølgende var der flere steder blevet hældt flydende beton ned over skrænten også.

Som i sikkert har bemærket har hærværket/selvtægten haft meget stor interesse i såvel lokale som landsdækkende medier.

Det har været vigtigt at holde en god balance i forhold til medierne, idet vi jo på ingen måde kan bakke op om ulovligheder som der klart er foregået, men også som liberal at vise en vis forståelse for retten til at beskytte sin faste ejendom.

Problemets kerne er at klinten er beskyttet af en Natura 2000 fredning og derfor må der ikke etableres en fast kystsikring, men kun sandfodres.

Netop fordi der ikke må kystsikres bevæger klinten sig ind i landet og vil i løbet af nogle få år bevæge sig ud af den zone hvor fredningen ligger.

Med andre ord, fredningen gør at klinten og adskillige sommerhuse forsvinder langt hurtigere end hvis der kunne etableres en fast kystsikring kombineret med sandfodring, -altså en ophævelse af Natura  2000 fredningen, ville være en langt bedre beskyttelse af klinten, - ja helt logisk er det ikke.

Jeg vil i nærmeste fremtid undersøge muligheden for at få gjort et eller andet ved disse fredninger, så der evt. kan åbnes op for en bedre sikring af vores kyststrækning   

Kystdirektoratet har myndigheden på vor kystlinje, men den forventes overdraget til kommunerne i anden halvdel af 2018. Om, og i givet fald hvor mange penge der følger med denne myndighed ved vi ikke endnu.


Jeg/vi i Venstre skal og bør arbejde for at det bliver langt nemmere at få lov til at lave en tilstrækkelig beskyttelse af vor kystline, det skylder vi i den grad også vore efterkommere.

Venligste Hilsner

Søren Smalbro(V)     

Fmd. Teknik og Miljøudvalget