Nyt fra Formanden

7. april 2021

Referat fra Generalforsamling i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstrevælgerforening den 30. marts 2021 kl. 19.00.

1. Lars Peter Boel blev valgt som dirigent som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2. Formanden Jørgen Christensen aflagde beretning

    herunder: 

Venstres pt store problemer -den ringe vælgertilslutning

Corona krisen - Inger Støjbjerg - Lars Løkke Rasmussen    

Vort 150-års jubilæum - minkskandalen

Venstres strategi for 2021 3 hovedpunkter:  skabe jobvækst i en grøn omstilling - sikre fornyelse i den offentlige sektor med mennesket i centrum - arbejde for en stram og konsekvent udlændingepolitik med plads til fællesskabet

Men det er nu vi skal stå sammen. Det er vigtigt

Lokalt har vi valgt Søren Smalbro som kommunens borgmesterkandidat - Det har været et roligt corona år i byrådet Nævnes kan vindmølledebat-ballade i Hirtshals - Kommunen står overfor store nybyggerier bl.a. Vrå og Sindal skoler - ny musikskole og nyt ungdomshus

Vi er nu kun 37 medlemmer - tilfredshed med kystsikring om er på vej.

3. Kassereren - Jørgen Christensen - gennemgik regnskabet - som balancerer med et overskud på kr. 1115,42

Revideret af Lars Peter Boel og Birgit Hjortlund

4. Der var indkommet et forslag om at reducere bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer. Efter en længere debat blev forslaget vedtaget

5. Jørgen Christensen blev genvalgt som formand

6. Bent Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen 1. suppl.:  Lars Peter Boel, 2. suppl.:  Niels Nielsen

7. Som revisorer genvalgtes Lars Peter Boel og Birgit Hjortlund og som suppl.: Lis Thomsen

8. Vi har valgt 2 kandidater til byrådet. Disse er:  

Svenning Christensen og Lars Peter Boel - tillykke 

9. Intet under eventuelt

Efter generalforsamlingen talte Svenning Christensen om bl.a.:

Kommunen har været underdrejet grundet corona krisen

Kommunen har modtaget over 100 mill fra staten om hjælp afsat 140 mil til anlægsplaner

bl.a. renovering af bymidten inkl. Messing Jens - skoler mv.

Drøftelse af mere udlidlicitering  - den kommune i Danmark med mindst udlicietering

valgforbund til kommunevalget mv

Med venlig hilsen

Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstre

v/sekretær Jørgen Christensen