Skallerup

10. marts 2017


Foto: Hanne Hvidegaard

Nyt fra Formanden

7. april 2021

Referat fra Generalforsamling i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstrevælgerforening den 30. marts 2021 kl. 19.00.

1. Lars Peter Boel blev valgt som dirigent som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2. Formanden Jørgen Christensen aflagde beretning

    herunder: 

Venstres…

LÆS MERE

Vælgerforeningen i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup

30. marts 2021

Kontakt information

Til alle bestyrelsesmedlemmer i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstre vælgerforening.

Jørgen Christensen

LÆS MERE