Skallerup

10. marts 2017


Foto: Hanne Hvidegaard

Nyt fra Formanden

22. februar 2020

Referat fra Generalforsamling i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstrevælgerforening den 18. februar 2020 kl. 18.00.

Mødet startede med spisning for de 11 medlemmer.

Ad 1. Valg af dirigent: Lars Peter Boel, som bemærkede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var annonceret i Vendelboposten den 29/01/2020, ligesom alle medlemmer var adviseret ved indbetaling af kontingent på PBS i januar måned. Der var enighed…

LÆS MERE

Vælgerforeningen i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup

25. juni 2020

Kontakt information

Til alle bestyrelsesmedlemmer i Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup Venstre vælgerforening.

Jørgen Christensen

LÆS MERE