Svenning Christensen


Send mail

Facebook - Personlig side

Nydalvej 2 Lønstrup
Gartner og Landmand, "Den Grønne Vogn i Lønstrup" 
 
Vil arbejde videre i den politiske arena, som jeg tidligere har gjort.
Der skal skabes nogle robuste lokalområder, skole + idrætshal m.v. hvor vi giver ansvaret og murstenene til lokalområder, hvor det er muligt.
Flere cykelstier som har lokale og turistmæssigt betydning.
Vil ligeledes arbejde for en skånsom kystsikring, som tidligere er fremsendt.
En bæredygtig natur og miljøpolitik, som skal inddrages i kommuneplanen.
Erhverslivet og Turismen skal samarbejde mere, de har fælles interesser

tilbage til forsiden