Vælgerforeningen i Tannisbugt Venstre

13. april 2019

Østerklit Stokmølle i Tversted

Generalforsamlingen i 2018.

På billedet af bestyrelsen ses fra venstre: Per Larsen, Åge Vinther, Lene Christensen, Claus Svennum, Anita Svennum, Bent Petersen og Elsebeth Madvig.