Jørgen Christensen

Gruppeformand

Hvem er Jørgen?

Jeg er født i 1953 og bosat i Horne. Efter 44 år som sparekassemand i Hirtshals gik jeg i 2015 på efterløn og i 2018 på pension. Jeg var i 21 år ansat i Hirtshals Sparekasse/Spar Nord Bank og 23 år i Jelstrup-Lyngby Sparekasse/Sparekassen Vendsyssel.

Min fritid har jeg gennem årene brugt på foreningsarbejde, bl.a. var jeg 1992-2000 formand for Radio Hirtshals (Skaga FM), fra 1992-1999 næstformand i Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn, siden 1998 bestyrelsesmedlem i Venstre i Hirtshals og omegn, fra 2006-2019 i bestyrelsen for Hirtshals Turistforening, heraf formand fra 2008-2019, fra 2015-2019 næstformand i Hirtshals Fiskefestival. Siden 2017 i bestyrelsen for Byforum Hirtshals, og fra 2021 i bestyrelsen for Mygdalgruppen – Galleri Mygdalhus.

Kommunalpolitisk har jeg været medlem af Hirtshals Byråd 2002-2006, hvor jeg var medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Jeg har været medlem af Hjørring Byråd siden 2010, og har fra 2022 været gruppeformand for Venstres byrådsgruppe.

Medlem af

 • Økonomiudvalget
 • Bogerrådgiverudvalget
 • Grundlisteudvalget (indstilling af borgere egnede til nævninge og domsmænd)
 • Nordsøen Forskerpark (formand)
 • Nordsøen Oceanarium (formand)
 • Vendsyssel Historiske Museum, VHM (bestyrelsen)

Privat engageret i

 • Nord Energi (repræsentantskabet)
 • Byforum Hirtshals (bestyrelsen)
 • Venstre i Hirtshals og omegn (bestyrelsen)
 • Mygdal Gruppen - Galleri Mygdalhus (bestyrelsen)

Mine mærkesager

 • Bidrage til et fortsat samarbejdende Byråd, der opnår resultater til glæde for alle i hele Hjørring Kommune
 • Fortsat sikre en ansvarlig økonomisk politik med fastholdelse af en robust kassebeholdning
 • Sikre en tryg og værdig ældrepleje
 • Bakke op om Tornby Friplejehjem
 • Ønsker Ældrecenter Vikingbanke udbygget
 • Styrke det nære sundhedsvæsen
 • Tilbyde børnefamilier moderne og fleksibel børnepasning
 • Drive en robust folkeskole med fokus på faglighed og sociale kompetencer
 • Bevare Horne Skole og Tornby Skole
 • Sikre en tidlig og individuel indsats overfor ledige, syge, integrationsborgere, m.fl.
 • Støtte et blomstrende fritids- og kulturliv i hele Hjørring Kommune
 • Vedligeholde vore veje, cykelstier, fortove, gågader, offentlige toiletter, søer, stier, parker, m.m.
 • Bosætning er nøglen til fremgang i hele Hjørring Kommune
 • Arbejde for at kommunen fortsat har en decentral struktur
 • Skabe rammerne for vort erhvervsliv, så der kan skabes flere arbejdspladser og dermed vækst
 • Bakke op om Hirtshals Havns udbygning som kommunens erhvervslokomotiv
 • Bakke op om omdannelsen af Vesthavnen til en rekreativ havn
 • Give turismen vilkår, så dette erhvervs store potentiale kan udnyttes til vækst og glæde for alle
 • Sikre de kystnære turistbureauer
 • Bakke op om den decentrale Borgerservice i Hirtshals, Sindal og Vrå.
 • Arbejde for en langsigtet planlægning for Hirtshals i form af en masterplan
 • Fastholde og udbygge Hjørring som Vendsyssels uddannelsesby nr. 1
 • Bakke op om vore landdistrikter, der med deres ildsjæle gør en kæmpe indsats
 • Bakke op om Naturmødet

Det er ingen sag at bruge pengene – kunsten er at skaffe dem!