Jørgen Christensen

7. februar 2020

Tlf.nr.  41 93 77 11

Medlem af Hjørring Byråd siden 2010.

Send en mail

Bag om Jørgen

Jeg er født i 1953 og bosat i Horne. Efter 44 år som sparekassemand i Hirtshals gik jeg i 2015 på efterløn og i 2018 på pension. Jeg var i 21 år ansat i Hirtshals Sparekasse/Spar Nord Bank og 23 år i Jelstrup-Lyngby Sparekasse/Sparekassen Vendsyssel.

Min fritid har jeg gennem årene brugt på foreningsarbejde, bl.a. var jeg 1992-2000 formand for Radio Hirtshals (Skaga FM), fra 1992-1999 næstformand i Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn, siden 1998 bestyrelsesmedlem i Venstre i Hirtshals og omegn, fra 2006-2019 i bestyrelsen for Hirtshals Turistforening, heraf formand fra 2008-2019, fra 2015-2019 næstformand i Hirtshals Fiskefestival. Og fra 2017 i bestyrelsen for Byforum Hirtshals.

Kommunalpolitisk har jeg været medlem af Hirtshals Byråd 2002-2006, hvor jeg var medlem af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Jeg har været medlem af Hjørring Byråd siden 2010, og har fra 2018 tillige været næstformand for Venstres byrådsgruppe.

 

Medlem af:

Økonomiudvalget

Bestyrelsen for Vendsyssel Historiske Museum VHM

 

Herudover er jeg som privatperson engageret i følgende:

Nord Energi (repræsentantskabet)

Det rådgivende udvalg ”ENV-Fonden”

Byforum Hirtshals (bestyrelsen)

Venstre i Hirtshals og omegn (bestyrelsen)

 

Mine mærkesager ved valget i 2017:

Bidrage til et fortsat samarbejdende Byråd, der opnår resultater til glæde for alle i hele Hjørring Kommune

Fortsat sikre en ansvarlig økonomisk politik med fastholdelse af en robust kassebeholdning

Skabe borgervelfærd for alle

Sikre en tryg og værdig ældrepleje

Styrke det nære sundhedsvæsen

Tilbyde børnefamilier moderne og fleksibel børnepasning

Drive en robust folkeskole med fokus på faglighed og sociale kompetancer

Sikre en tidlig og individuel indsats overfor ledige, syge, integrationsborgere, m.fl.

Støtte et blomstrende fritids- og kulturliv i hele Hjørring Kommune

Vedligeholde vore veje, cykelstier, fortove, gågader, offentlige toiletter, m.m.

Bosætning er nøglen til fremgang i hele Hjørring Kommune

Arbejde for at kommunen fortsat har en decentral struktur

Skabe rammerne for vort erhvervsliv, så der kan skabes flere arbejdspladser og dermed vækst

Bakke op om Hirtshals Havns udvikling som kommunens erhvervslokomotiv

Bakke op om 4 nye vindmøller på Hirtshals Havn

Udvikle Norgessatsningen indenfor jobs, off-shore, industri, byggeri, handel, turisme, kultur, m.m.

Give turismen vilkår, så dette erhvervs store potentiale kan udnyttes til vækst og glæde for alle

Sikre de kystnære turistbureauer

Bakke op om den decentrale Borgerservice i Hirtshals, Sindal og Vrå

Fastholde og udbygge Hjørring som Vendsyssels uddannelsesby nr. 1

Bakke op om vore landdistrikter, der med deres ildsjæle gør en kæmpe indsats

Følge de nuværende områdefornyelser til dørs, og bakke op om fremtidige

Bakke op om Naturmødet

 

Det er ingen sag at bruge pengene – kunsten er at skaffe dem!


tilbage til forsiden