Søren Smalbro

Borgmester

Hvem er borgmesteren?

Mit navn er Søren Smalbro. 

Jeg er født i 1965 og har de sidste 31 år været gift med Mette. Vi har fem børn, der nu er blevet unge voksne. 

I 1997 købte vi gården "Tangsgård" ved Bjergby, hvor vi i dag driver slagtesvineproduktion, lidt kødkvæg og noget tilhørende markbrug. I mange år har jeg haft interesse i forskellige former for bestyrelsesarbejde og sidder stadig i koncernbestyrelsen for Danish Agro. 

I 2013 lod jeg mig opstille til kommunalvalget i Hjørring Kommune og blev valgt ind i byrådet. Efter valget i 2017 blev jeg formand for Teknik- og Miljøudvalget og senere i denne periode desuden valgt til borgmesterkandidat for Venstre. Kommunalvalget i 2021 blev skelsættende for Venstre i Hjørring Kommune, og vi kunne efter 31 år igen besætte borgmesterposten, og jeg har den store ære at være borgmester for Hjørring Kommune. 

Hjørring Kommune er en fantastisk kommune med masser af muligheder, men også en kommune, der har en lidt stram økonomi og desuden kæmper for at holde befolkningstallet intakt. Hjørring by er i en god udvikling og vil og skal være kommunens naturlige lokomotiv. En udvikling, der ikke må være på bekostning af vores landområder og områdebyerne i øvrigt. En konstant forandringsproces er nødvendig, men også helt naturlig for at have en moderne og attraktiv kommune at drive virksomhed og bosætte sig i. Hjørring Kommune er et meget attraktivt sted at opholde sig i og leve et godt liv i. Det er vigtigt, at vi holder os dette for øje. Fremtiden kommer helt af sig selv; det er vigtigt, at vi aktivt former den, så den bliver attraktiv og indbydende for beboerne i Hjørring Kommune.